Cirko - Centrumet för nycirkus

Cirko - Centrumet för nycirkus rf är en förening som började sin verksamhet år 2002. Dess viktigaste uppgift är att förbättra nycirkusens ställning och att utveckla nycirkus som konstform. Cirko erbjuder cirkusproffs arbets- och scenutrymmen. Nya inhemska nycirkusföreställningar ses på programmet året runt. Cirko ordnar också årligen en nycirkusfestival, som presenterar den intressantaste nycirkusen från Finland och världen.

Circo aereo

Circo Aereo är en internationell nycirkusgrupp som ursprungligen kommer från Finland. Circo Aereos hemländer är Finland och Frankrike, men gruppen uppträder ständigt runt om i världen. Circo Aereo är nuförtiden en av de grupperna, som mest uppträder utomlands och är ett flaggskepp för finsk kulturexport. Circo Aereos verk från de senaste åren har haft en central betydelse för uppsvinget av finsk nycirkus internationellt. Gruppen har fungerat sedan år 1996 och uppträtt i ca 30 länder.

www.circoaereo.net

Sirkus Magenta

Sirkus Magenta grundades år 2011 och är en social cirkusorganisation, som använder cirkus som förmedlare i social medverkan och utveckling. Magenta ordnar kurser, workshopar, performancer och hobbyverksamhet för alla åldrar och behov. Den ideella organisationens aktiviteter började med ett projekt, som fick stöd från den Europeiska Socialfonden. Syftet var att göra social cirkus till en bestående del av cirkusvärlden och till en viktig del av service för hälsa och välmående.

www.sirkusmagenta.fi    

Sjukhusclowner

Sjukhusclownernas artister går sina ronder på sjukhusens barnavdelningar medan de underhåller och gläder de små patienterna och deras anhöriga. I detta nu har föreningen verksamhet på barnavdelningar på fem orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Ca fyrtio skolade clowndoktorer verkar på sjukhusen. Clowndoktorerna får barnen att glömma sin sjukdom för en stund och låter dem släppa fram det goda humöret, de befriande skratten och tokerierna mitt i sjukhusets vardag. Verksamheten stöder och hjälper också sjukhuspersonalen i deras jobb. Understöd och donationer möjliggör föreningens verksamhet.

www.sairaalaklovnit.fi

Suvilahti TBA

http://suvilahtitba.fi