Cirko är aktivt inom nordiska, europeiska och även globala nycirkusnätverk. Nätverkens funktion är att främja utvecklingen av nycirkus, att öka samarbetet mellan organisationer och konstnärliga grupper, att skapa gemensamma program och modeller till att stöda det konstnärliga arbetet och att cirkulera föreställningar.

New Nordic Circus Network

Cirko är en aktiv grundarmedlem i nordiska New Nordic Circus Network. Nätverkets andra medlemmar är Subtobia från Sverige, CirkusInfo Finland rf, Circus Village Network från Norge samt Copenhagen International Theatre från Danmark. Nätverket grundades år 2007 och dess huvudsakliga verksamhet är konstnärligt och produktivt utvecklingsarbete, distribution av information och kulturpolitiskt påverkande. Cirko är med i NNCN:s treåriga projekt, som skapar förutsättningar för unga konstnärers arbete på nordisk nivå  med övningsresidenser och samproduktioner. Nätverket utvidgas även till det Baltiska området; den nyaste medlemmen är Tallinns nya kulturcentrum Kultuurikatel.

NNCN:s viktigaste projekt är Subcase, ett evenemang för nycirkusproffs. Subcase ordnas årligen i Subtopia-centrumet nära Stockholm. I det tre dagar långa programmet ses både färdiga och work-in-progress föreställningar av nordiska grupper. (subcase.se)

CircusNext

Cirko är partner i Circus Next - projektet, som består av 14 europeiska länder (f.d. Jeunes talents cirque Europe). CircusNext stöder den konstnärliga utvecklingen av unga europeiska cirkusartister med bland annat residenser, workshopar och produktionsstöd. Projektet har nyligen fått financiering för 2013-2014. Till programmet väljs 7 unga europeiska nycirkusgrupper, som får arbets- och övningsmöjligheter samt konstnärligt och produktivt mentorskap i ett halvt års tid.

Circostrada

Cirko är medlem i Europas mest betydelsefulla nycirkus- och gatukonstnätverk.

Circostrada Network är en europeisk platform för gatu- och cirkuskonst, som ägnar sig till information, observation och professionella utbyten. Nätverket representerar över 50 medlemmar från 17 länder och arbetar för att utveckla strukturering och erkänning av dessa delområden i Europa. Nätverkets generalsekreterare är HorsLesMurs, det franska nationella informationscentrumet för gatu- och cirkuskonst. Nätverket grundades år 1993 av Kultur- och kommunikationsministeriet och stöder konstnärlig aktivitet genom observation, dokumentation, övning, expertis, forskning och publikation.