Cirko on aktiivinen toimija pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja myös globaaleissa nykysirkusverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on edistää nykysirkuksen alan kehitystä, lisätä vuorovaikutusta organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välillä, luoda yhteisiä ohjelmia ja malleja taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle.

Circus Bridge

Uusi suomalais-kiinalainen sirkusalan yhteistyöhanke Circus Bridge julkistettiin EARS-tapahtumassa Helsingissä 26.8. Hankkeessa pyritään yhdistämään suomalaista nykysirkusosaamista ikivanhaan kiinalaiseen akrobatia- ja sirkusperinteeseen. Lähivuosien aikana suomalaisia sirkusryhmiä ja -esityksiä viedään Kiinaan, järjestetään kohtaamisia maiden sirkusammattilaisten kesken ja tuotetaan suomalais-kiinalainen sirkusesitys. Hankkeen suomalaiset kumppanit sirkuskentältä ovat Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus / Cirko - Center for New Circus ja Maracat Caravan, muut kumppanit ovat MiklagardArts ja FeverChina.

Baltic Nordic Circus Network

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on 14 sirkustaiteen organisaation yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tulevat Baltiasta ja Pohjoismaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kehittää sirkustaiteen kenttää Itämeren alueella. Verkosto järjestää esimerkiksi työpajoja ja tapaamisia alueen taiteilijoille ja muille sirkusammattilaisille .

Circus Incubator

Circus Incubator on uusi eurooppalainen projekti, joka kokoaa yhteen seitsemän organisaatiota Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Projekti tukee nuoria sirkustaiteilijoita. Sen tavoitteena on muun muassa:

-Kehittää ammattilaisten ja nuorten taiteilijoiden välistä yhteistyötä sekä antaa nuorille taiteilijoille valmiuksia kansainväliseen uraan.

-Nuorten taiteilijoiden tekeminen tietoiseksi uransa kansainvälistämisen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntämisen tärkeydestä.

-Verkossa olevien yhteistyövälineiden käytön tukeminen.

-Ohjelmistoammattilaisten ja nuorten taiteilijoiden yhteistyön ja yhteisymmärryksen kehittäminen.

-Eurooppalaisten ja amerikkalaisten tuki- ja rahoitusmallien soveltaminen uusissa toimintaymäristöissä.

CircusNext

Cirko on yksi yhdentoista Euroopan maan CircusNext-hankkeen neljästätoista kumppanista (ent. Jeunes talents cirque Europe). CircusNext tukee nuorten eurooppalaisten sirkustaiteilijoiden taiteellista kehitystyötä muun muassa residensseillä, työpajoilla ja tuotantotuella. Hankkeelle on juuri myönnetty rahoitus myös vuosille 2017-2019. Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 6 nuorta eurooppalaista nykysirkusryhmää,  jotka saavat työskentely- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia.

Lataa CircusNext Platform 2017-2019 hakukutsu ja hakulomake tästä.

Circostrada 

Cirko on jäsen Euroopan merkittävimmässä nykysirkuksen ja katutaiteiden verkostossa. Circostrada edustaa yli 50 jäsenyhdistystä 17 maasta ja työskentelee kehittääkseen nykysirkuksen ja katutaiteiden tunnettuutta sekä rakenteita Euroopassa. Verkoston sihteeristönä toimii HosLesMurs, Ranskan kansallinen katu- ja sirkustaiteiden tiedotuskeskus. HorsLesMurs mm. kerää, arkistoi ja jakaa tietoa sirkuskentästä, järjestää koulutusta ja neuvontaa, organisoi ammattilaistapaamisia sekä tekee erilaisia julkaisuja.