Cirko on aktiivinen toimija pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja myös globaaleissa nykysirkusverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on edistää nykysirkuksen alan kehitystä, lisätä vuorovaikutusta organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välillä, luoda yhteisiä ohjelmia ja malleja taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirko - Uuden sirkuksen keskuksen järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä.  Hanke pitää sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestetään lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020-2021 toteutettavat kaksi esitystuotantoa.

Kehitysrengas

Kehitysrengas on viiden helsinkiläisen kulttuuri- ja taidetoimijan verkosto, jonka tavoitteena on kehittää taidekentän yritysyhteistyö- ja rahoitusmalleja. Pienten ja keskisuurten toimijoiden resurssit yritysyhteistyön strategiseen kehittämiseen ovat vähäiset, mutta mitä voidaan saada aikaan yhdistämällä voimat? Helsingin kulttuurikeskus on myöntänyt verkostolle kolmivuotisen kehitysrahoituksen sen toimintaan. Mukana hankkeessa ovat: Baltic Circle -festivaali, Cirko – Uuden sirkuksen keskus, DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali, Nuoren Voiman Liitto (Runokuu -kirjallisuusfestivaali) sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Taiteilija yhteisön vahvistajana

Taiteilija yhteisön vahvistajana on Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen, Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen ja Setlementtiasunnot Oy:n yhteinen hanke. Asukkaille avoimissa tapaamisissa työskennellään taiteilijoiden kanssa työpajoissa joita toteutetaan asukkaiden ehdoilla. Hankkeen neljä taiteilijaa ovat sirkuksen, teatterin ja musiikin ammattilaisia.

CircusNext

Cirko on yksi yhdentoista Euroopan maan CircusNext-hankkeen neljästätoista kumppanista (ent. Jeunes talents cirque Europe). CircusNext tukee nuorten eurooppalaisten sirkustaiteilijoiden taiteellista kehitystyötä muun muassa residensseillä, työpajoilla ja tuotantotuella. Hankkeelle on juuri myönnetty rahoitus myös vuosille 2017-2019. Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 6 nuorta eurooppalaista nykysirkusryhmää,  jotka saavat työskentely- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia. Hanke saa rahoitusta myös Euroopan unionin Creative Europe / MEDIA - ohjelmasta.

Baltic Nordic Circus Network

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on 14 sirkustaiteen organisaation yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tulevat Baltiasta ja Pohjoismaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kehittää sirkustaiteen kenttää Itämeren alueella. Verkosto järjestää esimerkiksi työpajoja ja tapaamisia alueen taiteilijoille ja muille sirkusammattilaisille .

Circostrada 

Cirko on jäsen Euroopan merkittävimmässä nykysirkuksen ja katutaiteiden verkostossa. Circostrada edustaa yli 50 jäsenyhdistystä 17 maasta ja työskentelee kehittääkseen nykysirkuksen ja katutaiteiden tunnettuutta sekä rakenteita Euroopassa. Verkoston sihteeristönä toimii HorsLesMurs, Ranskan kansallinen katu- ja sirkustaiteiden tiedotuskeskus. HorsLesMurs mm. kerää, arkistoi ja jakaa tietoa sirkuskentästä, järjestää koulutusta ja neuvontaa, organisoi ammattilaistapaamisia sekä tekee erilaisia julkaisuja.